Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Θέση εργασίας – Εμψυχωτής/-ριας

 • από

Ο οργανισμός Openous αναζητά μία/έναν Εμψυχωτή/Εμψυχώτρια που θα υποστηρίξει τον οργανισμό στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών του δράσεων για παιδιά και εφήβους/έφηβες,  αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα και τις δεξιότητες ζωής.

Σχετικά με το ρόλο:

Ο/Η Εμψυχωτής/Εμψυχώτρια αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών των δράσεων ψυχικής ανθεκτικότητας και ενδυνάμωσης που αφορούν τα παιδιά. Συνεργάζεται με την εκπαιδευτική ομάδα και την Διευθύντρια του οργανισμού και συνδράμει σημαντικά στο έργο του οργανισμού υποστηρίζοντας τους στόχους και το όραμά του.  

Θέση μερικής απασχόλησης, εξωτερικός συνεργάτης

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές σου;

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων με στόχο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στα παιδιά και τους εφήβους
 • Παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού
 • Επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους φορείς για τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δράσεων


Τι χρειάζεται να έχεις;

 • Πτυχίο ΠΕ σε Κοινωνικές/Ανθρωπιστικές/Παιδαγωγικές σπουδές
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην εκπαίδευση ή άλλα συναφή με τη θέση αντικείμενα
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση θεατρικού παιχνιδιού


Τι θα θέλαμε από σένα;

 • Πάθος για εκπαίδευση και ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων
 • Δημιουργικότητα 
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στην λεπτομέρεια, υπευθυνότητα
 • Ικανότητα για αυτόνομη εργασία και λήψη πρωτοβουλιών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δεξιότητες δικτύωσης και ανάπτυξης σχέσεων
 • Ικανότητα λήψης και παροχής εποικοδομητικού feedback
 • Καλλιέργεια θετικού περιβάλλοντος εργασίας
 • Ενσυναίσθηση


Τι προσφέρουμε;

 • Συμμετοχή σε μια δυναμική και  συνεχώς εξελισσόμενη ομάδα 
 • Πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις και τις επιμορφωτικές δράσεις του οργανισμού
 • Υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Ευελιξία τόπου εργασίας (δια ζώσης ή remote)
 • Ευκαιρία να αποτελέσεις μέρος της αλλαγής στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των παιδιών πάνω σε θεμελιώδεις δεξιότητες για την ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής τους.

Αν σε ενδιαφέρει να γίνεις μέλος της ομάδας μας στείλε μας το βιογραφικό σου μαζί με ένα συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο να εξηγείς συνοπτικά το πώς θα ανταποκριθείς στη προσφερόμενη θέση και για ποιους λόγους επιθυμείς να συνεργαστείς μαζί μας στο info@openous.org μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022.

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα κληθούν σε συνέντευξη. 

Contact details:

Email: info@openous.org