Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς έμφυλα στερεότυπα.

  • από

Ο στόχος αυτού του 6ωρου εκπαιδευτικού κύκλου είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ αναφορικά με την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των μαθητών στον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς έμφυλα στερεότυπα και ο εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα εργαλεία για να το επιτύχουν. Μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν έννοιες που σχετίζονται με τα έμφυλα στερεότυπα, να εργαστούν πάνω στις πιο σημαντικές από αυτές, να ενημερωθούν πάνω στις τρέχουσες επαγγελματικές εξελίξεις και να εξασκηθούν σε δραστηριότητες και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να τους υποστηρίξουν ώστε η διδασκαλία του ΣΕΠ να είναι απαλλαγμένη από έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις.

H Openous είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία οικοδομεί κοινότητες ψυχικά ανθεκτικών παιδιών και νέων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: info@openous.org
Ακολουθείστε μας στα Social Media: