Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αναγνώριση και Διαχείριση του άγχους των μαθητών/τριών

  • από

Στόχος αυτού του 4ωρου σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την αναγνώριση και διαχείριση των συμπτωμάτων και των συμπεριφορών που το άγχος επιφέρει στους μαθητές και στις μαθήτριες και ο εφοδιασμός των εκπαιδευτικών με τα κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη και κατανόησή των μαθητών/τριών τους.

H Openous είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία οικοδομεί κοινότητες ψυχικά ανθεκτικών παιδιών και νέων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: info@openous.org
Ακολουθείστε μας στα Social Media: