Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Τεχνικές Πρόληψης και Παρέμβασης

  • από

Στόχος αυτού του 4ωρου σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη και η εξοικείωσή τους με εργαλεία που θα βοηθήσουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

H Openous είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία οικοδομεί κοινότητες ψυχικά ανθεκτικών παιδιών και νέων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: info@openous.org
Ακολουθείστε μας στα Social Media: