Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις

  • από

Στόχος αυτού του 6ωρου σεμιναρίου είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, την ταυτότητα, την ισότητα των φύλων, την αντιμετώπιση των στερεοτύπων σχετικά με το φύλο, και την αναγνώριση και αντιμετώπιση των προκαταλήψεων. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θα αναλύσουν τις προκαταλήψεις που ενδεχομένως να έχουν σχετικά με το φύλο και θα εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι προκαταλήψεις μπορούν να επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προάγουν την ισότητα των φύλων στο περιβάλλον της εκπαίδευσης. Το σεμινάριο θα παρέχει εργαλεία και πρακτικές συμβουλές που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην τάξη για να προωθήσουν την ανοικτή συζήτηση, την κατανόηση και τον σεβασμό.

H Openous είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία οικοδομεί κοινότητες ψυχικά ανθεκτικών παιδιών και νέων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: info@openous.org
Ακολουθείστε μας στα Social Media: