Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Openous έχει ως βασική της αξία την προαγωγή της ισότητας. Ως εργοδότης την ακολουθεί πιστά, καθώς κάθε μέλος του ανθρώπινου δυναμικού της αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ισότητα ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την υγεία, την ηλικία, τις μορφές αναπηρίας, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την θρησκεία και τις πολιτικές πεποιθήσεις.

Η Openous έχει ως βασική της αξία την προαγωγή της ισότητας. Ως εργοδότης την ακολουθεί πιστά, καθώς κάθε μέλος του ανθρώπινου δυναμικού της αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ισότητα ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την υγεία, την ηλικία, τις μορφές αναπηρίας, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την θρησκεία και τις πολιτικές πεποιθήσεις.

* Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κάποια ανοικτή θέση εργασίας στην Openous. Για να ενημερώνεσαι έγκαιρα για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην Openous, ακολούθησε μας στα social media (Facebook, Instagram & LinkedΙn).

Ο οργανισμός Openous αναζητά μία/έναν Εμψυχωτή/Εμψυχώτρια που θα υποστηρίξει τον οργανισμό στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών του δράσεων για παιδιά και εφήβους/έφηβες,  αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα και τις δεξιότητες ζωής. Σχετικά με το …

Ο οργανισμός Openous αναζητά μία ή έναν Ψυχολόγο που θα υποστηρίξει τον οργανισμό σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών του δράσεων για παιδιά και εφήβους/έφηβες, αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα και τις δεξιότητες …

Contact details:

Email: info@openous.org