Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Θέση Εργασίας – Ψυχολόγος

 • από

Ο οργανισμός Openous αναζητά μία ή έναν Ψυχολόγο που θα υποστηρίξει τον οργανισμό σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών του δράσεων για παιδιά και εφήβους/έφηβες, αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα και τις δεξιότητες ζωής.

Σχετικά με το ρόλο:

Η/Ο Ψυχολόγος αναλαμβάνει την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού υλικού και των δράσεων ψυχικής ανθεκτικότητας και ενδυνάμωσης που αφορούν τα παιδιά. Συνεργάζεται με την εκπαιδευτική ομάδα και την Διευθύντρια του οργανισμού και συνδράμει σημαντικά στο έργο του οργανισμού υποστηρίζοντας τους στόχους και το όραμά του.

Θέση πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου με προοπτική ανανέωσης.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές σου;

 • Επιστημονική εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του οργανισμού
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς
 • Σχεδιασμός και συγγραφή υποστηρικτικού ενημερωτικού υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης
 • Συνεργασία με άλλους φορείς

Τι χρειάζεται να έχεις;

 • Ενεργή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
 • Ηλικία έως 29 ετών
 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε θέση σχετική με την ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων
 • Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)
 • Εθελοντισμός

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που να αφορά στην κοινωνικο-συναισθηματική μαθησιακή ανάπτυξη παιδιών και εφήβων (SEL) ή την ψυχο-εκπαίδευση
 • Εξειδίκευση/Εκπαίδευση στην συμβουλευτική καθοδήγηση εκπαιδευτικών και γονέων

Τι θα θέλαμε από σένα;

 • Πάθος για εκπαίδευση και ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων
 • Δημιουργικότητα
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στην λεπτομέρεια, υπευθυνότητα
 • Ικανότητα για αυτόνομη εργασία και λήψη πρωτοβουλιών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δεξιότητες δικτύωσης και ανάπτυξης σχέσεων
 • Ικανότητα λήψης και παροχής εποικοδομητικού feedback
 • Καλλιέργεια θετικού περιβάλλοντος εργασίας
 • Ενσυναίσθηση

Τι προσφέρουμε;

 • Συμμετοχή σε μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη ομάδα
 • Πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις και τις επιμορφωτικές δράσεις του οργανισμού
 • Υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Ευελιξία τόπου εργασίας (δια ζώσης ή remote)
 • Ευκαιρία να αποτελέσεις μέρος της αλλαγής στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των παιδιών πάνω σε θεμελιώδεις δεξιότητες για την ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής τους.

Αν σε ενδιαφέρει να γίνεις μέλος της ομάδας μας στείλε μας το βιογραφικό σου μαζί με ένα συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο να εξηγείς συνοπτικά το πώς θα ανταποκριθείς στη προσφερόμενη θέση και για ποιους λόγους επιθυμείς να συνεργαστείς μαζί μας στο info@openous.org μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022.

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Contact details:

Email: info@openous.org