Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Δημιουργούμε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των 10 δεξιοτήτων ζωής, δηλαδή την αυτοπεποίθηση/αυτοεκτίμηση, την συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυναίσθηση, την ικανότητα αντιμετώπισης δυσκολιών (coping skills), την ενσυνείδηση, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τις διαπροσωπικές σχέσεις, την διαχείριση των συναισθημάτων και του άγχους, την κριτική και δημιουργική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, δημιουργούμε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν θεματικές, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συνιστούν όμως αναπόσπαστο κομμάτι της μόρφωσης του ανθρώπου και ενισχύουν την ψυχική του ανθεκτικότητα συνδυαστικά με τις δεξιότητες ζωής. Τέτοιες θεματικές είναι: α) η ισότητα των φύλων και τα έμφυλα στερεότυπα, β) η σεξουαλική αγωγή, γ) η σωματική φροντίδα, δ) ο σεβασμός στην διαφορετικότητα και ε) η περιβαλλοντική συνείδηση.

Ενημέρωση

Μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως φεστιβάλ, συνέδρια και ενημερωτικές καμπάνιες, αλλά και την διαδικτυακή μας παρουσία, την ιστοσελίδα, το newsletter και τα προφίλ του οργανισμού μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Instagram), παράγουμε και προωθούμε περιεχόμενο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του οργανισμού, την ψυχική ανθεκτικότητα και τις εξελίξεις στην επιστημονική κοινότητα γύρω από αυτή, την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων, τις εξελίξεις από το διεθνή χώρο αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα και τα life skills που την αφορούν, καθώς και θέσεις εργασίας που αφορούν τον οργανισμό μας.

Έρευνα

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, υλοποιούμε έρευνες αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα και την εκπαίδευση σε αυτή, προκειμένου οι δράσεις μας να είναι πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές και ο κοινωνικός μας αντίκτυπος ακόμη μεγαλύτερος.

Προτάσεις Πολιτικής

Μέσα από την συλλογή, την ανάλυση και την αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τις δράσεις του οργανισμού, στοχεύουμε στην δημιουργία ενός συνόλου προτάσεων για την προσαρμογή της ψυχικής ανθεκτικότητας ως ένα κοινωνικό καινοτόμο βασικό πλεονέκτημα για την εκπαίδευση.

H Openous είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία οικοδομεί κοινότητες ψυχικά ανθεκτικών παιδιών και νέων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: info@openous.org
Ακολουθείστε μας στα Social Media: