Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Ψυχική Ανθεκτικότητα

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά και στους νέους έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ψυχική υγεία αποτελεί μία ανάγκη για όλους τους ανθρώπους, προκειμένου να απολαμβάνουν μια ποιοτική ζωή.

To American Psychological Association ορίζει τη ψυχική ανθεκτικότητα ως τη διαδικασία του να προσαρμόζεται κάποιος καλά όταν αντιμετωπίζει αντιξοότητες, τραύμα (σωματικό ή ψυχικό), τραγωδία, απειλές ή προβλήματα που προκύπτουν από την οικογένεια ή τις κοινωνικές σχέσεις, σοβαρά προβλήματα υγείας, εργασιακούς ή οικονομικούς στρεσογόνους παράγοντες. Ψυχικά ανθεκτικότητα σημαίνει να «αναπηδάς πίσω» από τις δύσκολες εμπειρίες. Η ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι που είτε το έχεις είτε όχι. Περιλαμβάνει συμπεριφορές, σκέψεις και ενέργειες που ο καθένας μπορεί να μάθει και να αναπτύξει.

Η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί βασικό «εργαλείο» για την επίτευξη μιας καλής ποιότητας ζωής. Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για τον άνθρωπο και στόχος μας είναι να την αναπτύξουμε μέσα από την εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής και την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση (SEL-Social Emotional Learning).

Πιστεύουμε, ότι σε μια κοινωνία που βασίζεται όλο και περισσότερο στη γνώση, ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση θα μεταφραστεί σε αυξανόμενη φτώχεια, ανισότητα και στέρηση.

Μέσω της απόκτησης πολύτιμων εφοδίων και δεξιοτήτων ζωής, επιτυγχάνουμε πολλαπλασιαστικά μια ουσιαστική εκπαίδευση στην κοινωνία.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση είναι η ίδια η ζωή και ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα ισχύει για όλους τους ανθρώπους και ειδικότερα για τα παιδιά για να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Παιδιά

Τα παιδιά, ως πολίτες του μέλλοντος, πρέπει να «χτίσουν» συναισθηματική και ψυχική ανθεκτικότητα, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ηθικές αξίες, γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να έχουν μια διαφορετική και ανοιχτή αντίληψη για την ίδια τη ζωή.

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και την εφαρμογή βιωματικών-επικοινωνιακών πολιτικών στοχεύουμε στην ανάδειξη των καθημερινών αναγκών και προβληματισμών των παιδιών.

Τα προγράμματα μας έχουν ως στόχο να ενδυναμώσουν και να ενημερώσουν τα παιδιά, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον και να μπορούν να αυτό-προστατευτούν.

Μέσα στις κοινωνίες τα άτομα ζουν, αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής και κοινωνικοποιούνται σε μια διαδικασία διά βίου μάθησης.

Μία κοινωνία ψυχικά ανθεκτικών ανθρώπων είναι μία κοινωνία που μπορεί να επιτύχει τα πάντα.

Κοινωνία

Οι κοινωνίες πρέπει να χαρακτηρίζονται από την ισότητα των δικαιωμάτων και των προνομίων, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τους ενεργούς πολίτες και το υψηλό επίπεδο αειφόρου ανάπτυξης.

H Openous είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία οικοδομεί κοινότητες ψυχικά ανθεκτικών παιδιών και νέων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: info@openous.org
Ακολουθείστε μας στα Social Media: