Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τα οφέλη της Κοινωνικής και της Συναισθηματικής Μάθησης στα Παιδιά

  • από

Άρθρο της Ευγενίας Παντελίδου

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται σημαντική προσπάθεια να ενταχθούν στα σχολεία προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν και ενισχύουν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται πάνω σε ζητήματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης κατά την παιδική ηλικία. Η προσωπική, η κοινωνική και η συναισθηματική ανάπτυξη αποτελούν τρεις από τους σημαντικότερους στόχους για μια ευτυχισμένη ζωή.

Η πρώιμη κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη έχει τεράστιο αντίκτυπο στην καθημερινότητα αλλά και στην μετέπειτα ζωή του παιδιού, με αποτέλεσμα το παιδί να είναι σε θέση να μπορεί να εφαρμόσει τις αξίες και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει, από τα πρώτα κιόλας στάδια της παιδικής του ηλικίας. Μέσω της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης επηρεάζεται η ευεξία του, η μαθησιακή του ικανότητα και επίδοση, τα επιτεύγματά του, η μείωση των στερεοτυπικών αντιλήψεων ακόμα και οι μελλοντικές διαπροσωπικές του σχέσεις. Για το λόγο αυτό, αποτελεί πρωταρχικό στόχο των περισσοτέρων προγραμμάτων προαγωγής υγείας που εφαρμόζονται σε παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας.

Ειδικότερα, με την Κοινωνική ανάπτυξη, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σε σχέση με τους άλλους, μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται με τους συνομήλικους τους και να κατανοούν την έννοια της ομάδας και την αξία της συνεργασίας. Έπειτα, με την Συναισθηματική ανάπτυξη τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα τόσο των δικών τους συναισθημάτων όσο και των συναισθήμάτων των άλλων, μαθαίνουν να τα διαχειρίζονται και αναπτύσσουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από εμπειρίες και υποστήριξη που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν μια θετική αίσθηση για τον εαυτό τους, τον σεβασμό προς τους άλλους, τις κοινωνικές τους δεξιότητες, καθώς και θετική διάθεση για την ίδια τη μάθηση.

Οι ενήλικοι οφείλουν να προσφέρουν στα παιδιά αποτελεσματικές πρακτικές για την ενίσχυση της κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής μέσα από την εξερεύνηση, την ενθάρρυνση συμμετοχής, την διαχείριση διλημμάτων, το διαθεματικό παιχνίδι, την επαφή με άγνωστους πολιτισμούς. Γενικότερα, μέσα από τις νέες εμπειρίες, το παιδί αντιλαμβάνεται την μοναδικότητα του και ενισχύει την ψυχική του υγεία και ανθεκτικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενήλικοι δημιουργούν ευκαιρίες και ενθαρρύνουν τα παιδιά ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως πρότυπα για την εκτίμηση της διαφορετικότητας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες του κάθε παιδιού. Η κοινωνική προέλευση, οι εμπειρίες, το φύλο, η προσωπικότητα, οι ειδικές ανάγκες, ο τρόπος ζωής και πολλές ακόμη είναι παράμετροι που διαφοροποιούν τα παιδιά μεταξύ τους, ακόμη κι αν αυτά μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και επιθυμίες. Έτσι, η προώθηση μιας καθολικής κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης συντελεί στην αλληλογνωριμία με το διαφορετικό και στην ανταλλαγή και συνεργασία μεταξύ των παιδιών, με αποτέλεσμα η προσωπικότητα του κάθε παιδιού να αποκτά βαθύτερο νόημα και να αντιμετωπίζεται από το ίδιο και από τους γύρω του, ως μοναδική. Η Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση δεν είναι άλλη μία εκπαιδευτική προσέγγιση. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ανάπτυξης του ανθρώπου.

ΠΗΓΗ: “Social and Emotional Aspects of Development: Guidance for practitioners in the Early Years Foundation Stage”

H Openous είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία οικοδομεί κοινότητες ψυχικά ανθεκτικών παιδιών και νέων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: info@openous.org
Ακολουθείστε μας στα Social Media: