Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εκπαιδευτικοί

Αναγνώριση και Διαχείριση του άγχους των μαθητών/τριών

  • από

Στόχος αυτού του 4ωρου σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την αναγνώριση και διαχείριση των συμπτωμάτων… Περισσότερα »Αναγνώριση και Διαχείριση του άγχους των μαθητών/τριών

Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Τεχνικές Πρόληψης και Παρέμβασης

  • από

Στόχος αυτού του 4ωρου σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς στην… Περισσότερα »Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Τεχνικές Πρόληψης και Παρέμβασης

Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς έμφυλα στερεότυπα.

  • από

Ο στόχος αυτού του 6ωρου εκπαιδευτικού κύκλου είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ αναφορικά με την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των μαθητών στον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς έμφυλα… Περισσότερα »Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς έμφυλα στερεότυπα.

Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Το σχολείο ως περιβάλλον επούλωσης του τραύματος (Trauma Informed Care for Schools).

  • από

Στόχος αυτού του 6ωρου σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με την αντιμετώπιση και υποστήριξη μαθητών που έχουν βιώσει/βιώνουν τραύματα. Κατά τη διάρκεια του… Περισσότερα »Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Το σχολείο ως περιβάλλον επούλωσης του τραύματος (Trauma Informed Care for Schools).

Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αναφορικά με την επαγγελματική εξουθένωση (burn out).

  • από

Στόχος αυτού του 4ωρου σεμιναρίου είναι η βελτίωση της ευημερίας και της απόδοσης των εκπαιδευτικών μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης της πίεσης και της εξουθένωσης στο… Περισσότερα »Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αναφορικά με την επαγγελματική εξουθένωση (burn out).

Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις

  • από

Στόχος αυτού του 6ωρου σεμιναρίου είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, την ταυτότητα, την ισότητα των… Περισσότερα »Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις

Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης κοριτσιών.

  • από

Ο στόχος αυτού του 8ωρου εκπαιδευτικού κύκλου είναι η εξοικείωση εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία για την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες… Περισσότερα »Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης κοριτσιών.