Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τεχνικές παρέμβασης

Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Τεχνικές Πρόληψης και Παρέμβασης

  • από

Στόχος αυτού του 4ωρου σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς στην… Περισσότερα »Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Τεχνικές Πρόληψης και Παρέμβασης