Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Χρήσιμες ιστοσελίδες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  • από

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Στο άρθρο αυτό θα βρείτε χρήσιμες ιστοσελίδες (websites) για να γίνει πιο εύκολη η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που ξεκίνησε για όλα τα σχολεία της χώρας μας.

Τίτλος

Σύντομη Περιγραφή

URL

Ψηφιακό Σχολείο (dschool)

Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (eBooks)

Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο)

Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή άλλων φορέων.

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ο επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ)

Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων.

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Είναι το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διασυνδέει 16.071 μονάδες. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας

Προσβάσιμο

Πλατφόρμα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, κ.α. που μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή και στα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Περιβάλλοντα για την υποστήριξη της μελέτης και της γλωσσικής διδασκαλίας: σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια ορολογίας.

Study4exams

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα για την προετοιμασία των Πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων (αναγκαία επικαιροποίηση με ευθύνη εκπαιδευτικού)